Zarząd Dróg Powiatowych w Brzegu

Zarząd Dróg Powiatowych w Brzegu działa w imieniu Zarządu Powiatu Brzeskiego jako zarządca dróg powiatowych na terenie: miasta Brzeg, gminy Grodków, gminy Lewin Brzeski, gminy Lubsza, Gminy Olszanka i gminy Skarbimierz.

Zostaliśmy powołani uchwałą Rady Powiatu Brzeskiego Nr VI/15/99 z dnia 25-02-1999 r., a nasze podstawowe obowiązki określa art. 20 ustawy o drogach publicznych.

mapka1
ZDP Brzeg obsługuje również 36 mostów oraz 138 przepustów.
bip
ZDP obsługuje 321,954 km dróg
Drogi zamiejskie
299,805 km
Drogi miejskie
22,149 km
podzial