Zarząd Dróg Powiatowych w Brzegu

Zarząd Dróg Powiatowych w Brzegu informuje,  że od środy 16.10.2019r. w godz. od 7:00 do 15.00  kierowcy muszą się liczyć z poważnymi utrudnieniami w ruchu drogowym na ul. Bolesława Chrobrego w Brzegu (na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 39 – ul. Armii Krajowej do skrzyżowania z ulicą Piastowską).
W piątek  18.10.2019r. w godz.7.00 do 18.00  nastąpi czasowe wyłączenie z ruchu drogowego pojazdów za wyjątkiem autobusów w związku z wykonywaniem robót bitumicznych związanych z przebudową drogi .

                                                           Zastępca Kierownika

                                                            Ludmiła Kondrajczak

Zarząd Dróg Powiatowych w Brzegu informuje, że w związku z planowaną przebudową drogi powiatowej nr 1193 O (ul. Bolesława Chrobrego w Brzegu) na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 39 (ul. Armii Krajowej) do skrzyżowania z ulicą Piastowską od 10 kwietnia 2019 r. mogą wystąpić utrudnienia w ruchu pojazdów oraz zostanie wprowadzony zakaz zatrzymywania się.

Kierownik
Stanisław Kowalski

Zarząd Dróg Powiatowych w Brzegu działa w imieniu Zarządu Powiatu Brzeskiego jako zarządca dróg powiatowych na terenie: miasta Brzeg, gminy Grodków, gminy Lewin Brzeski, gminy Lubsza, Gminy Olszanka i gminy Skarbimierz.

Zostaliśmy powołani uchwałą Rady Powiatu Brzeskiego Nr VI/15/99 z dnia 25-02-1999 r., a nasze podstawowe obowiązki określa art. 20 ustawy o drogach publicznych.

ZDP Brzeg obsługuje również 36 mostów oraz 138 przepustów.
BIP
ZDP obsługuje 317,782 km dróg
Drogi zamiejskie
295,633 km
Drogi miejskie
22,149 km